Zorgdossier of ECD (Elektronisch Cliëntendossier)

Als zorgleverancier houd jij informatie over jouw cliënten bij in het zorgdossier. Met het ZilliZ ECD (Elektronisch Cliëntendossier) kun je op een efficiënte manier een online zorgdossier bijhouden. Op deze pagina vind je meer informatie over het ZilliZ ECD en de voor- en nadelen van een online zorgdossier.

32.000+ medewerkers werken al met ZilliZ

 

 

Rapporteren, declareren en factureren

Zorgdossier

Iedere cliënt heeft zijn eigen zorgdossier. In het zorgdossier staat alle (medische) informatie van de cliënt op één plek bij elkaar. Het verschilt per ECD hoe dat er precies uit ziet, maar over het algemeen vind je er de volgende onderdelen in terug:

 • Persoonsgegevens van de cliënt
 • Gegevens van contactpersonen zoals familie, (huis)arts en andere behandelaars
 • Documenten, zoals de zorgovereenkomst en het zorg- en behandelplan
 • Zorgafspraken
 • Rapportages en doelrapportages
 • Evaluaties
Zorgadministratie en Plan van Aanpak in het ECD
Zorgadministratie delen en laten ondertekenen door derden

 

Inzage cliëntdossier voor ouders of verzorgers

Elektronisch Cliëntendossier (ECD)

De termen ‘ECD of Elektronisch Cliënten Dossier’ en ‘zorgdossier’ worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Wat ons betreft is het zorgdossier het dossier van de cliënt met de persoonlijke gegevens, voorkeuren, rapportages en registraties omtrent het zorgproces. Het ECD omvat zowel het zorgdossier als de overige administratieve onderdelen zoals urenadministratie, facturatie of personeelsmanagement.

 • Meelezen in rapportages of cliëntdossier
 • Werken in een beveiligde omgeving
 • Zorgrapportages digitaal ondertekenen

Een ECD dat je tijd bespaart

Met weinig tijd effectief rapporteren? Dat kan met het ZilliZ ECD. Met ons digitale zorgdossier kun je:

 • in één scherm rapporteren, zowel op groep als op individu;
 • eenvoudig rapportages delen met collega’s;
 • zorgrapportages digitaal laten ondertekenen.

 

Zorgdossier inzien door ouders en/of verzorgers

Betrek ouders en/of verzorgers van cliënten eenvoudig in het ZilliZ ECD. Hiermee kunnen ouders en/of verzorgers:

 • meelezen in rapportages en/of zorgdossier;
 • documenten en zorgrapportages digitaal ondertekenen;
 • met jou communiceren via een veilige omgeving.

 

Rapporteer in het ECD van ZilliZ

Je kan in het zorgdossier, naast de gewone rapportage, ook doelen stellen en de voortgang hierop meten. Doelrapportages helpen je om inzicht te krijgen in de voortgang van een cliënt. Met behulp van een periode-overzicht zie je in één oogopslag wat de voortgang van de cliënt is. Als gebruiker van het ZilliZ ECD kan je:

 • Doelen per individuele cliënt of groep stellen
 • Schalen instellen, bijvoorbeeld een smiley of cijfer
 • Voortgang van een doel meten

 

Koppeling met Vecozo

Vanuit het ZilliZ ECD is er een koppeling met VECOZO mogelijk. Met behulp van deze geautomatiseerde koppeling ontvang je ketenberichten (toewijzingen, start- en stopberichten, declaraties en overige) in ZilliZ en vind je ze overzichtelijk bij de cliënten terug. ZilliZ registreert nieuwe cliënten automatisch op basis van het 301-bericht en maakt de toekenningen aan. Na het registreren van zorgmomenten kun je gemakkelijk naar de gemeente declareren. Het verwerken van berichten en declaraties kost op deze manier veel minder tijd en de kans op fouten wordt veel kleiner.

ZilliZ ondersteunt met deze koppeling de volgende financieringsvormen:

 • Jeugdwet (Jw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

De processen bij elke financieringsvorm zijn vastgelegd in ‘istandaarden’. Je leest meer over istandaarden op deze website van de overheid. Hoe de istandaarden precies zijn opgebouwd en welke informatie hierover beschikbaar is, lees je in het informatiemodel.

Doelen stellen en voortgang meten

Zorgdossier voorbeeld

Hiernaast zie je een voorbeeld van een zorgdossier. In het ZilliZ ECD bepaal je zelf welke tabbladen er in het zorgdossier staan. Zo kun je een zorgdossier altijd op maat maken voor jouw organisatie of werkwijze.

Clientdossier basisgegevens

Voor- en nadelen van een online zorgdossier

Een digitaal zorgdossier in een ECD brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. We zetten hieronder de voor- en nadelen voor je op een rij.

Voordelen ECD

 • Overal bereikbaar
  Het zorgdossier ligt niet meer op kantoor of op de zorglocatie, maar is overal waar internet is, te bereiken. Dus ook op je mobiel of tablet.
 • Toegang voor betrokkenen

Dankzij de cliëntlogin kun je cliënten en/of betrokkenen gemakkelijk mee laten lezen in hun zorgdossier. Ook kunnen ze documenten makkelijk digitaal ondertekenen.

 • Veilig digitaal werken
  Dankzij de veilige software voldoe je met het ZilliZ ECD aan de eisen voor AVG en cybersecurity.
 • Efficiënter werken

Omdat het zorgdossier overal toegankelijk is, je met meerdere mensen tegelijk toegang hebt en je gemakkelijk op 1 scherm rapporteert, werk je in een online zorgdossier een stuk efficiënter.

Nadelen ECD

 • Digitale vaardigheden
  Om in een digitaal zorgdossier te kunnen werken, hebben jij en de cliënt digitale vaardigheden nodig. Gelukkig horen we van klanten vaak terug dat ze de software snel in de vingers hebben doordat het ZilliZ ECD erg werkt.
 • Inrichting
  Om goed gebruik te kunnen maken van het digitaal zorgdossier moet je het ECD goed inrichten. Je stelt bijvoorbeeld in wie waar toegang toe heeft. Dit kost in het begin extra tijd, maar levert je uiteindelijk een efficiënte en veilige werkwijze op. ZilliZ helpt je uiteraard bij het inrichten van het ECD, dit hoef je niet alleen te doen.
 • Kosten
  Natuurlijk kost de aanschaf van een ECD geld. Hoewel je dit ‘terug wint’ in de tijd die je bespaart, moet je het budget wel beschikbaar hebben. Bij ZilliZ hanteren we een all-in prijs, zo weet je van tevoren waar je aan toe bent.
 • Cybersecurity

Cybersecurity en veilig digitaal werken vraagt ook iets van de gebruiker. Als gebruiker moet je op de hoogte zijn van wat er wel en niet mag (zo mag je bijvoorbeeld geen dossiers of wachtwoorden mailen), maar ook waar een veilig wachtwoord aan moet voldoen of wat phishing is. Bij ZilliZ helpen we je op weg met opties zoals twee-staps-verificatie en geven we je tips om goed om te gaan met cybersecurity.

Vecozo samenwerking ZilliZ ECD

Bewaartermijn zorgdossier

Het is wettelijk vastgelegd wat de bewaartermijn van een zorgdossier is. Deze bewaartermijn verschilt echter per zorgsector. Zorg die geleverd wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg heeft bijvoorbeeld een andere bewaartermijn dan de zorg die geleverd wordt vanuit de Forensische Zorg. Het is belangrijk om dit uit te zoeken voor de zorg die jij als zorgleverancier aanbiedt. Vanuit het ZilliZ ECD bieden we je verschillende opties om zorgdossiers te bewaren.

Zo kun je een cliënt de status ‘uit zorg’ meegeven. Het zorgdossier blijft dan bewaard en de beheerder kan het zorgdossier blijven inzien. Voor cliënten uit zorg betaal je niet.

Mocht je besluiten om te stoppen met het gebruik van het ZilliZ ECD, dan kun je kiezen voor de archieffunctie. Voor een klein bedrag per maand houden beheerders op die manier toegang tot de zorgadministratie uit het systeem. Zo kun je de cliëntdossiers bewaren en voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.

Plan een demo

Wil je weten hoe ZilliZ voor jou een verschil kan maken? Bekijk dan direct de online videodemo of plan vrijblijvend een live online demo in met één van onze experts!

Videodemo Online demo

Meer dan 1.500 zorgaanbieders
gebruiken ZilliZ

Elke dag maken al ruim 22.000 zorgmedewerkers bij meer dan 1.500 zorgaanbieders gebruik van ZilliZ. Daarnaast scoren we hoog op klanttevredenheid, daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Patrick van ABC Bemmel vertelt je in deze video hoe ZilliZ voor hen het verschil maakt.

Bekijk video

Koppelingen en exports

Met ZilliZ maak je eenvoudig exports naar Excel of PDF van alle relevante informatie uit bijvoorbeeld documenten, rapportages, of facturen.

Kleinschalige zorg

ZilliZ is hét ECD voor de kleinschalige zorg. Veel gebruikers leveren zorg als ambulante zorgverlener, dagbesteding, gezinshuis, zorgboerderij, of coach.

Webinars en trainingen

ZilliZ werkt continue door aan verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Deze delen we regelmatig in webinars en trainingen zodat jij het meeste uit ZilliZ blijft halen.

Samen maken we zorg beter

Door goed te luisteren blijven we aansluiten bij de wensen en behoeften van kleinschalige zorgaanbieders. Maar ook door samenwerking met brancheorganisaties zoals de BVKZ.

Meer weten?

Het is onze ambitie om met ZilliZ de kleinschalige zorg mooier, makkelijker en leuker te maken. Wil je weten hoe ZilliZ voor jou een verschil kan maken? Bekijk dan direct de online videodemo of plan vrijblijvend een live online demo in met één van onze experts!

Online demo