Voldoen aan wetgeving en gemeenten

zorgplan opstellen voor elke cliënt en moeten medewerkers incidenten kunnen melden. ZilliZ biedt diverse functionaliteiten om hieraan te voldoen.

Certificering

ZilliZ is NEN en ISO gecertificeerd. Op deze manier dragen we zorg voor een continue verbetering van onze organisatie en daarmee jouw zorgorganisatie.

ISO
De ISO 27001 certificering toont aan dat wij de informatieprocessen beheren en gevoelige informatie op een vertrouwelijke en integere wijze borgen.

NEN
Met de NEN 7510 certificering voldoen we aan de wettelijke informatiebeveiliging van de cliëntgegevens. Het toont aan dat ons ECD op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier met medische gegevens omgaat.

Wetten in de zorg

De wetten in de zorg zijn er om de kwaliteit van de zorg te bevorderen. De wetten zijn ook bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. ZilliZ helpt je om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. We lichten er een paar voor je uit:

Veilig incidenten melden

Als zorgaanbieder moet je een veilige werkwijze bieden waar medewerkers incidenten in de zorg kunnen melden. Dat kan met ZilliZ. Incidenten die hebben plaatsgevonden kan een medewerker eenvoudig melden door op de knop ‘Incident melden’ te klikken.

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg. De gemaakte afspraken kan je registreren en laten ondertekenen door cliëntvertegenwoordigers met het ECD van ZilliZ.

Gegevens CBS

Als je gegevens bij het CBS moet aanleveren, kun je in ZilliZ eenvoudig een export maken die voldoet aan de gestelde eisen. Je kunt de export direct uploaden in het CBS-portaal.

Verantwoordingsplicht beveiliging cliëntgegevens

Als zorgverlener moet je zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie van cliënten. Je moet aantonen dat je de juiste maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens van cliënten te beveiligen.

Verantwoordingsplicht beveiliging cliëntgegevens

ZilliZ biedt hiervoor de volgende oplossingen:

  • Tweestapsverificatie: De online toegang tot het ZilliZ ECD (en eveneens het cliëntportaal) is extra beveiligd met een tweestapsverificatie.
  • Mogelijkheid om alleen in te loggen vanaf het IP-adres van de zorgorganisatie. Hiermee voorkom je dat medewerkers vanuit huis op het ECD inloggen.

Verplichtingen aan gemeenten

Gemeenten stellen het gebruik van VECOZO verplicht voor de communicatie tussen hen en jou als zorgaanbieder. Dit beveiligde netwerk hanteert strikte specificaties en vereist extra software om mee te kunnen werken. ZilliZ kent een geïntegreerde koppeling met VECOZO én heeft de berichtenapp ontwikkeld.

Koppeling Vecozo
Onze koppeling met VECOZO is goedgekeurd voor het berichtenverkeer met de gemeenten. Wij voldoen aan de iStandaarden waarbij klantgegevens digitaal en veilig uitgewisseld kunnen worden.

"De onderliggende ketengedachte sluit goed aan bij het Present netwerk met bijna 70 zelfstandig opererende stichtingen."

Arjan Klein, Stichting Present

Lees het verhaal

De totaaloplossing voor je complete zorgadministratie

ZilliZ is eenvoudig in gebruik, veilig en betaalbaar. Bespaar tijd met jouw zorgadministratie in ZilliZ en voldoe aan kwaliteitseisen en regelgeving. Bovendien helpen we je bij de installatie en zijn we bij vragen maar één telefoontje van je verwijderd.

Online demo