Geplaatst op 07 dec 2018 door jolandesnelders
Leestijd 3 minuten

VNG Berichtenapp wordt ZilliZ Berichtenapp

VNG Berichtenapp wordt ZilliZ berichtenapp

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op het berichtenverkeer iWmo en/of iJw met gemeenten en hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren. De app is bestemd voor organisaties en praktijken die hier geen softwarepakket voor hebben.

 

De VNG Berichtenapp is tot nu toe als gratis dienst aangeboden door VNG. De app is ontwikkeld toen het berichtenverkeer iWmo en iJw bij gemeenten en aanbieders werd geïntroduceerd, om de transitie voor aanbieders te versoepelen die voor de decentralisaties geen gebruik maakten van het berichtenverkeer en die daarom (nog) niet over de juiste software beschikten.

 

Waarom een betaalde dienst?

Meer dan 3.000 zorgaanbieders maken inmiddels gebruik van de app. Daarom is het noodzakelijk dat de app behouden blijft en wordt doorontwikkeld. Voor VNG is dit geen primaire taak en de organisatie is hier ook niet op ingericht.

 

Om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door een marktpartij: ZilliZ, die daar wel op ingericht is.

ZilliZ zal de app vanaf 1 mei continueren en de functionaliteit en ondersteuning verbeteren. Tegelijk stopt VNG met financiering van de app. Daarom worden de kosten doorbelast aan de gebruikers.

 

De helpdesk van de VNG Berichtenapp zal vooruitlopend op de overdracht al per 1 jan 2019 worden overgenomen door ZilliZ.

 

Wat gaat het kosten?

VNG en ZilliZ hebben samen vastgesteld dat de app voor de gebruiker €7,50 excl. BTW per maand per AGB-code zal gaan kosten. Dit bedrag is inclusief onbeperkt gebruik van de app, de kosten voor doorontwikkeling van de app en de kosten voor ondersteuning van de gebruikers.

 

Overstappen

Geregistreerde gebruikers kunnen kiezen om vanaf 1 mei 2019 over te stappen naar de ZilliZ berichtenapp. In de app-omgeving komt hiervoor vanaf 1 februari 2019 een aanmeldknop. Gebruikers hebben tussen 1 februari en 15 april 2019 de tijd om zich aan te melden voor de overstap naar de ZilliZ-berichtenapp. De overstap wordt dan voor hen geregeld en zij gaan vanaf 1 mei maandelijks betalen voor het gebruik van de app.

 

Niet overstappen: berichten zelf opslaan en een alternatief zoeken

Gebruikers van de app die niet willen overstappen moeten vóór 1 mei 2019 een eigen archief, op een eigen medium (USB, harde schijf), aanmaken van de berichten die op dit moment in de Berichtenapp worden bewaard. Doen zij dit niet dan raken zij die berichten kwijt.