Portfolio

Coöperatieve Ondernemers in de kleinschalige zorg U.A. (CKZ)

Is beschikbaar voor:
Zorgaanbieders WLZ, WMO inclusief beschermd wonen en jeugdwet
In de regio: Zeeland en West Brabant

Coöperatieve Ondernemers in de kleinschalige zorg U.A. (CKZ)

CKZ is een coöperatie voor zelfstandig ondernemers. CKZ ontzorgt en faciliteert de ondernemer zodat deze zich bezig kan houden met goede zorgverlening. CKZ is geen organisatie die ZZP-ers uitleent en geeft geen opdrachten aan haar leden.

Naar project Lees meer

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

Zoekt:
Zorgaanbieders Zorg in Natura (Jeugd en Wmo)
In de regio: Driehoek Amersfoort, Steenwijk, Wageningen

Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

De CZMN bundelt de krachten van ongeveer 38 leden, veelal kleinschalig zorgaanbieders binnen het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Zie www.czmn.nl. De website bevat informatie over de CZMN en haar leden en heeft tevens een zoekfunctie ‘vind de zorgaanbieders in uw buurt’.

Naar project Lees meer

Coöperatie Klaver4you U.A.

Zoekt:
Zorgaanbieders in ambulante begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, verpleging/ verzorging, kortdurend verblijf en begeleid-/ beschermd wonen.
In de regio: Zwolle

Coöperatie Klaver4you U.A.

Zorgcoöperatie Klaver4you is een samenwerking tussen (kleinschalige) zorgaanbieders in een brede regio rondom Zwolle.

Naar project Lees meer

Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A.

Zoekt:
Zorgaanbieders WMO en Jeugdwet

In de regio: Twente

Coöperatie Zorgondernemers Twente U.A.

Heb je interesse om toe te treden als lid van onze Coöperatie om daarmee gebruik te kunnen maken van de voordelen van gemeenschappelijke aanbestedingen, kwaliteitseisen, netwerken, kennisuitwisseling, intervisie, faciliteiten en samenwerken met andere zorgondernemers?

Naar project Lees meer

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Is beschikbaar voor:
Onderaannemers voor Dagbesteding, Logeren en Individuele begeleiding (jeugd en volwassenen) en Wonen (Jeugd)

In de regio: Provincie Zuid-Holland

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

ZBZH, is een overkoepelende organisatie voor zo'n 40 aangesloten zorgboerderijen. Wij ondersteunen samen met de zorgboerderijen mensen met een hulpvraag en we zorgen ervoor dat zij een prettige plek vinden op een zorgboerderij. ZBZH staat voor professionaliteit, kwaliteit, deskundigheid en zorg op maat.

Naar project Lees meer

Zorg Ondernemend Netwerk Coöperatie U.A.

zoekt
Zorgaanbieders voor WMO en JW (ambulante ondersteuning) PGB (individuele begeleiding)
In de regio: Apeldoorn en omgeving

Zorg Ondernemend Netwerk Coöperatie U.A.

Ondernemende hulpverleners hebben binnen ZON de vrijheid om hun eigen werkzaamheden in te richten, kunnen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten en kunnen op die manier meer cliënten op maat begeleiden. ZON verzorgt onder meer contracten met gemeenten door aanbestedingen aan te gaan, daar waar behoefte is.

Naar project Lees meer

SAUL

Zoekt:
Onderaannemers Jeugd GGZ – Vaktherapeuten, orthopedagoog-generalisten en GZ-psychologen

In de regio: Provincies Friesland, Groningen en Drenthe

SAUL

Saul gelooft in de doorontwikkeling van de jeugdhulp. We zien dat het anders moet en geloven dat het anders kan.

Naar project Lees meer

Wij zijn KAS b.v.

Zoekt:
Jeugdhulp zorgverleners
In de regio: Hart van Brabant

Wij zijn KAS b.v.

We bieden psychosociale zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio Hart van Brabant. De hulpvragen die we behandelen zijn divers en passend binnen de specialistische jeugdhulp.

Naar project Lees meer

Stichting IBASS

Zoekt:
Onderaannemers WMO, PGB en jeugdzorg
In de regio: Gelderland, Utrecht

Stichting IBASS

IBASS levert ambulante begeleiding op maat aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hierbij staat de zorgvrager centraal en wordt er gewerkt aan een betere balans tussen draagkracht en draaglast, eigen regie, maximale zelfredzaamheid en versterking van het sociale netwerk.

Naar project Lees meer

Victory Village

Zoekt:
Onderaannemers WMO Individuele begeleiding
In de regio: Oostelijk Friesland

Victory Village

Victory Village biedt ambulante ondersteuning voor personen die sociaal-maatschappelijk hinder ondervinden.

Naar project Lees meer

Coachia

Zoekt:
Onderaannemers WMO en Jeugdhulp

In de regio: Gooi & Vechtstreek, Eemland, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Utrecht Zuid-Oost, Apeldoorn

Coachia

Wij zijn een kleine organisatie met veel passie voor de zorg!

Naar project Lees meer

IJgenwys en Anders


Zoekt:
Woon initiatieven, Thuisbegeleiding, Zorgboerderijen, Dagbesteding en ZZP’ers
In de regio: Westelijk Brabant

IJgenwys en Anders

Stichting IJgenwys en Anders is een kleinschalige zorginstelling die dagbesteding en doelgerichte activiteiten biedt aan mensen met een beperking.

Naar project Lees meer

Papilio Trainingen

Zoekt:
Ambulante begeleiding; Hoogbegaafdheid, HSP, Autisme, TOS, AD(H)D, Systemisch werken, Gezinsdynamiek, Schoolculturen.
In de regio: N-Holland, Utrecht

Papilio Trainingen

Papilio Trainingen begeleid kinderen, volwassenen en gezinnen die extra begeleiding kunnen gebruiken bij hun sociaal-, emotioneel- en cognitief functioneren.

Naar project Lees meer

Schouder aan Schouder

Zoekt:

Onderaannemers JW/WMO/WLZ

In de regio: Drenthe, Groningen, Friesland

Schouder aan Schouder

Stichting Schouder aan Schouder vindt dat elk mens waardevol en uniek is en recht heeft op een veilige plek om te wonen en te werken.

Naar project Lees meer

Stichting Klimkoord

Zoekt:
Jeugdzorg en WMO: Ambulante begeleiding jeugd en volwassenen gericht op autisme en/of AD(H)D. (geen LVB)
In de regio: Westelijk Z-Holland

Stichting Klimkoord

Klimkoord is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op AD(H)D en/of autismezorg

Naar project Lees meer

Happy Kids Care B.V.

Zoekt:
ZZP-ers voor begeleiding van jongeren met gedragsuitdagingen (Autisme, ADHD, ADD, ASS, etc.) zowel individueel als in groepsverband.
In de regio: Regio Rotterdam - Den Haag - Leiden

Happy Kids Care B.V.

Dé jeugdhulporganisatie voor het hele gezin

Naar project Lees meer

Keep in Touch hulpverlening

Zoekt:
Onderaannemers Jeugdwet GGZ gericht op ASS/ ADHD en aanverwante stoornissen
In de regio: Omgeving Brabant (Roosendaal / Breda) en op Goeree Overflakkee

Keep in Touch hulpverlening

Wij zijn een kleine organisatie met veel passie voor de zorg!

Naar project Lees meer

Vertoeven

Zoekt
Zorgaanbieders dagbesteding WMO en begeleiding jeugdwet

In de regio: Rivierenland

Vertoeven

Dagbesteding, conceptstore, koffie en taartjes

Naar project Lees meer

Familiepraktijk Martine

Zoekt:
Onderaannemer(s) Jeugdzorg bij complexe scheidingsproblematiek

In de regio: Rivierenland en Bommelerwaard

Familiepraktijk Martine

Gezinsbehandeling na scheiding ambulant en op locatie praktijk.

Naar project Lees meer