Menu openen Menu sluiten

Margriet Koetse

Margriet werkt inmiddels al enige jaren met ZilliZ en in deze periode heeft zij verschillende zorgbedrijven in het Oosten van Nederland ondersteund bij de implementatie van ZilliZ en overige werkzaamheden. Het doel is om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen zodat de klant vertrouwd raakt met ZilliZ en met plezier aan de slag kan. De ervaring leert dat men er vaak tegenop ziet om met een nieuw programma te starten maar dat met goede ondersteuning en advies dit uiteindelijk als een opluchting wordt ervaren.

Margriet Koetse is ZilliZ implementatiepartner: Zij kan een implementatie van ZilliZ van begin tot eind begeleiden.