Menu openen Menu sluiten

St. Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (Haarlem)

De ECKG biedt een breed scala van diensten aan (kleinschalige) zorg. Zij doen dit vanuit een mens- en resultaatgerichte visie. De diensten zijn gericht op kwaliteitszorg, klachtenprocedures en risicomanagement. Zij doen dit vanuit diverse regionale steunpunten door heel Nederland.

Een opsomming van diensten:

 • Klachtenfunctionaris voor ZZP-ers
 • Klachtenfunctionaris zorgorganisaties
 • Aansluiten bij de externe klachtencommissie
 • Aandachtsfunctionaris meldcode
 • Inhuren lid Raad van Toezicht
 • Inhuren kwaliteitscoördinator
 • Risicomanagementsysteem
 • Kwaliteitssystemen
 • Interne audits
 • Calamiteitenonderzoek
 • Etc.

Zie ook de eigen website: https://eckg-klachten.nl/