Geplaatst op 23 jun 2023 door ZilliZ
Leestijd 6 minuten

MIM Melding

MIM staat voor Melding Incident Medewerker. Het registreren en afhandelen van MIM meldingen is een middel om inzicht te krijgen in wat er onverwacht niet goed is gegaan. Het is bedoeld om te leren van elkaar en om een veilige zorg- en werkomgeving te creëren. In dit artikel lees je meer over wat een MIM melding is, hoe je het vastlegt en hoe je dit verwerkt in het ZilliZ ECD.

Wat is een MIM melding?

Een MIM melding is een melding van een incident dat zich voor heeft gedaan in of op het terrein van de (zorg)instelling. Dit incident heeft of had (mogelijk) tot een schadelijk gevolg kunnen leiden voor de medewerkers die bij de instelling werken en betrokken waren bij dit incident.

Via een MIM melding leg je het incident rondom de medewerker (anoniem) vast. Het gaat er niet om wie het ‘fout’ gedaan heeft, maar hoe je er samen van kunt leren. Hoe is deze situatie ontstaan en hoe kun je er samen voor zorgen dat het niet weer gebeurt? Ook leg je vast welke opvolging er moet komen. Is er hulp nodig voor de medewerker? Of moet er bijvoorbeeld iets veranderen op de werkvloer, in het rooster of in de groepsindeling?

Doel MIM Melding

Het doel van een MIM melding is voornamelijk om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wat is er gebeurd en wat kun je doen om de kans op herhaling te verkleinen? Doordat je (eerder) op de hoogte bent van een incident helpt het je om de medewerker op te vangen en de juiste hulp aan te bieden.

Om te kunnen leren van een incident (MIM) is het belangrijk dat zorgprofessionals weten welke incidenten ze moeten melden. Maar ook hoe zij dat moeten doen en wat er vervolgens mee wordt gedaan. Hierbij wil je zo min mogelijk administratieve last, terwijl je wel alle informatie verzamelt die je nodig hebt om er van te leren.

Wanneer een MIM melding maken?

Wanneer je een MIM melding maakt, verschilt per organisatie. Over het algemeen zijn de volgende kenmerken een geldige reden om een MIM melding aan te maken:

Er was sprake van…

  • een dodelijke afloop;
  • ernstig lichamelijk letsel;
  • ziekenhuisopname binnen 24 uur;
  • psychisch letsel;
  • grote materiele schade waarbij er gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer bestaat;
  • beroepsziekte of vermoeden van beroepsziekte;
  • voor de gezondheid gevaar opleverende situaties;
  • een bijna ongeval met verzuim.

MIM formulier

Hoe je een MIM melding indient, wat je vermeldt en hoe dit wordt afgehandeld staat vastgelegd in een protocol of formulier. In deze interne procedure staat bij wie de MIM melding terechtkomt en wie verantwoordelijk is om het incident te registeren, te melden, op te volgen of af te ronden. Wat er precies in het protocol of formulier staat, verschilt per organisatie. Je mag voor het registreren van een MIM melding bestaande systemen gebruiken (zoals een ECD), maar je mag dit ook op je eigen manier vastleggen (bijv. in een eigen ontworpen document). Hierbij geldt uiteraard dat je persoonsgegevens goed beschermt en alleen de gegevens vastlegt die je echt nodig hebt.

MIM melding maken met ZilliZ

Het ZilliZ ECD is geschikt om MIM meldingen in te verwerken. Hiervoor gebruik je een documentsjabloon. Het voordeel van een documentsjabloon is dat je zelf bepaalt wat er precies in komt te staan. Dit is fijn omdat elke organisatie zijn eigen afspraken heeft over hoe de melding moet worden ingediend en wat erbij vermeld moet worden. Je kunt dit sjabloon helemaal zelf opbouwen, of gebruik maken van een sjabloon uit de documentenbibliotheek.

Hieronder zie je een screenshot van hoe het verwerken van een MIM melding eruit kan zien in het ZilliZ ECD. De sjablonen kun je inhoudelijk zo aanpassen dat het past bij jouw werkproces en de informatie die jij wil verzamelen.

Reminders en overzicht MIM meldingen

Zodra de MIM melding is ingediend, kun je automatisch een reminder aan laten maken voor de medewerker die het incident moet opvolgen. Je kunt in die reminder ook eventuele bijzonderheden voor de afwikkeling noteren. Na sluiten van de MIM melding wordt de gekoppelde reminder ook automatisch gesloten.

Daarnaast kun je in het ZilliZ ECD een overzicht maken van de MIM meldingen die gedaan zijn. Hierbij filter je op datum, melder, medewerker, categorie en status. In het overzicht zie je het aantal meldingen per categorie, of de meldingen open of gesloten zijn en ook een lijst van alle bijbehorende meldingen. 

Kijk mee in ons ECD

Wil je zelf eens ervaren hoe het werkt om een MICM melding te registreren in het ZilliZ ECD? We laten het je graag zien in een demo. Laat het ons weten, dan plannen we een afspraak met je in.