Geplaatst op 08 dec 2023 door ZilliZ
Leestijd 9 minuten

Kwaliteitseisen in de zorg

Ken jij alle kwaliteitseisen in de zorg? Weet jij het verschil tussen een gecertificeerd kwaliteitssysteem en een kwaliteitsbeleid? Nee? Lees dan verder en vergroot jouw (basis)kennis over de kwaliteitseisen in de zorg en ontdek hoe ZilliZ je kan helpen.

Wat zijn kwaliteitseisen in de zorg?

Als zorgaanbieder ben je verplicht om de kwaliteit van de door jou geleverde zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Je moet voldoen aan een professionele standaard. Hieronder vallen alle normen, regels, wetenschappelijke inzichten, ervaringen van de beroepsgroep en juridische normen uit de wet- en regelgeving.

Om hieraan te voldoen zijn er kwaliteitseisen speciaal voor de zorg vastgesteld. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in wetten, kaders of programma’s van eisen. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van het zorgplan met de cliënt of het hebben van een klachtenregeling.

Welke wetten bepalen de kwaliteitseisen in de zorg?

In Nederland zijn er verschillende wetten die kwaliteitseisen vaststellen voor de zorg. Denk aan de Wkkgz, de Jeugdwet of de Wmo. Welke wet van toepassing is, wordt bepaald door het type zorg dat je biedt. Daarnaast heeft de regio waarin je werkzaam bent hier ook invloed op. Zo kan elke gemeente of regio zijn eigen kaders opstellen waaraan je moet voldoen. En dan zijn er ook nog wetten waar je in alle gevallen aan moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de AVG.

Wil je achterhalen welke wettelijke kwaliteitseisen van toepassing zijn bij jou? De brancheverenging kleinschalige zorg helpt je graag op weg.

Kwaliteitssysteem, kwaliteitsbeleid of kwaliteitsstatuut; wat zijn de verschillen?

Het bewijzen en vastleggen van de eisen uit de wetten en kwaliteitskaders doe je in een kwaliteitssysteem of kwaliteitsbeleid.

  • De ISO 9001:2015 is een voorbeeld van een gecertificeerd kwaliteitssysteem.
  • Je kan ook een eigen manier bedenken waarop je aan de eisen vanuit de wetten en kaders voldoet. Dit noemt men vaak een kwaliteitsbeleid.
  • Een kwaliteitsstatuut wordt in de GGZ gebruikt. Dit is een eenzijdige verklaring waarin je aangeeft dat je aan de eisen voldoet, zonder dat je bewijst hoe je dat doet.

Het verschilt per branche welke vorm gangbaar is, maar ook hier geldt dat de gemeente een programma van eisen op kan stellen waarin dit staat vastgesteld.

Is het kwaliteitssysteem wel of niet gecertificeerd?

Misschien ben je niet zo bekend met de term ‘kwaliteitssysteem’, laat staan of het gecertificeerd is of niet. Waarschijnlijk ken je wel ‘normen’ en ‘keurmerken’. Deze termen worden vaak gebruikt om gecertificeerde kwaliteitssystemen aan te geven.

Een kwaliteitssysteem helpt je dus om te voldoen aan de wettelijke eisen. Je mag je eigen systeem daarvoor opstellen, dat is een niet gecertificeerd systeem. Je kan ook kiezen voor een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Daar is al uitgezocht wat je precies moet doen en ontvang je eisen en voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Hieronder noemen we kort een aantal gecertificeerde kwaliteitssystemen die onze klanten gebruiken. Ook stippen we aan hoe het zit met niet gecertificeerde kwaliteitssystemen. Wil je meer weten over de kwaliteitssystemen? Of wil je ermee aan de slag, maar weet je niet welke je moet kiezen? Wij werken samen met een aantal vertrouwde partners die je hier graag mee helpen. Op onze website vind je een overzicht van alle partners die wij aanbevelen. 

Wel gecertificeerd

Als onze klanten kiezen voor een gecertificeerd kwaliteitssysteem, dan is dat er vaak één uit deze lijst:

Dit is waarschijnlijk een van de bekendste kwaliteitsnormen. ISO is internationaal erkend en het geeft je richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Op deze manier wil ISO9001:2015 je helpen om de kwaliteit te beheersen en te verbeteren.

De HKZ normen zijn deels opgesteld op basis van de ISO9001:2015 norm. Sommige onderdelen zie je hier dus in terug. Er zijn verschillende HKZ normen voor de verschillende groepen in de zorg. Wij zien dat als onze klanten kiezen voor de HKZ normen, dit vaak de “HKZ143: kleine organisaties 2021” is.

Dit is een afgeleide van ISO9001:2015. Het is uitgebreid en verduidelijkt in de context van zorg en welzijn. Het gaat o.a. over risicomanagement in de zorg voor het gehele traject van planning, uitvoering en beheersing van processen. Deze norm wordt ook wel “ISO voor de zorg” genoemd, maar wordt weinig gebruikt.

PREZO is een kwaliteitssysteem voor onder andere de verpleging, verzorging, thuiszorg en hospicezorg. PREZO is een praktijkgericht werkmodel. Het wil je helpen om de kwaliteit van de zorg concreet te maken. De focus van de audit ligt daarom ook op de praktijk.

Ook wel bekend als het ‘KIWA-keurmerk’. Dit keurmerk is gericht op zzp’ers in de zorg en wordt ge-audit op afstand. Het is als zzp’er in principe niet verplicht om dit keurmerk te hebben, maar sommige zorgverzekeraars of gemeentes stellen dit wel als eis.

Dit kwaliteitssysteem is voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld. Het helpt zorgboeren om zich op een laagdrempelige manier aan wet- en regelgeving te houden. Het keurmerk wordt door het merendeel van de gemeenten geaccepteerd. Niet alle gemeenten zien dit kwaliteitssysteem als gecertificeerd omdat de onafhankelijke audit niet door een RvA-geaccrediteerde auditor plaatsvindt. Daardoor zijn de eisen die FLZ stelt aan een auditor niet altijd hetzelfde als de eisen die de gemeente stelt. Er is wel periodieke afstemming met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de toepassing en toetsing van wet- en regelgeving op zorgboerderijen.

Niet gecertificeerd

In principe hoeft een kwaliteitssysteem of kwaliteitsbeleid niet gecertificeerd te zijn, zo lang je maar aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat een gemeente of hoofdaannemer een certificaat vereist. Bekijk altijd de contracteisen van bijv. de gemeente om te zien of er eisen worden gesteld aan het kwaliteitsbeleid en/of de auditor.

Mag je kiezen voor een niet gecertificeerd kwaliteitssysteem? Maar wil je wel laten controleren of je voldoet aan de wettelijke eisen? Dan kun je er voor kiezen om een onafhankelijke auditor met je mee te laten kijken. Je ontvangt dan bijvoorbeeld geen HKZ certificaat en mag geen HKZ-logo gebruiken. Maar je krijgt wel een auditverslag dat je kwaliteitssysteem grote overeenkomsten vertoont met de HKZ en/of ISO. En dat is vaak precies wat de gemeente van je vraagt.

Het ZilliZ ECD ondersteunt je bij het voldoen aan de kwaliteitseisen in de zorg

Het ZilliZ ECD is geen kwaliteitssysteem, dat is belangrijk om te onthouden. Het is echter wel een fijn hulpmiddel om kwaliteitseisen (uit het kwaliteitssysteem) vast te leggen. Zo is het ZilliZ ECD erkend ISO 27001/ NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging. Dat betekent dat de software je helpt om te voldoen aan bijvoorbeeld de AVG wet. 

Maar dat het systeem van ZilliZ voldoet, betekent niet automatisch dat jouw organisatie aan de AVG voldoet. Het gedrag van elke gebruiker is ook heel erg belangrijk. Denk aan hoe jouw gebruikers omgaan met hun wachtwoorden. Waar slaan ze die op en delen ze die met elkaar? Maar ook hoe je documenten opslaat en deelt is relevant. Of wie je binnen jouw organisatie toegang geeft tot welke set cliënten. Hierbij speelt dus zowel de inrichting van het systeem als het persoonlijk gedrag van de gebruiker een grote rol.

Dit gedrag beïnvloeden is lastig, maar de structuur van het ZilliZ ECD kan je helpen. Zo kun je alles wat je moet bewijzen (dossiervorming, beleid, incidenten, veilige AVG structuur) vastleggen in het ECD. Daarnaast helpt versiebeheer je in de dagelijkse praktijk bij het goed gebruiken en delen van documenten. De structuur van het ECD ‘duwt’ de gebruiker als het ware in de goede richting. Het wordt makkelijker gemaakt om op de juiste manier te handelen.

Voorbeelden

We noemen graag een aantal voorbeelden van functionaliteiten die je op die manier helpen.

Zo is er het contractbeheer en relatiebeheer. Dit helpt je om in kaart te brengen met wie je een contract hebt en waar je bijvoorbeeld iets inkoopt. Het is namelijk een van de kwaliteitseisen om bij te houden wat anderen van je willen en verwachten.

Veilig communiceren met de cliënt en de betrokkenen is een andere belangrijke kwaliteitseis. Op deze pagina lees je meer over de cliënt/ouder login. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het ZilliZ ECD het makkelijk maakt om op de gewenste manier te communiceren.

Er zijn nog meer manieren waarop het ZilliZ ECD jou ondersteunt bij het halen van de kwaliteitseisen. Op onze website vind je een omschrijving van een aantal andere functionaliteiten van het ZilliZ ECD die jou hierbij helpen.

Aan de slag met de kwaliteitseisen?

Natuurlijk laten wij je graag zien hoe ons ZilliZ ECD je helpt bij het voldoen aan de kwaliteitseisen. Wil je aan de slag met een kwaliteitssysteem? Dan verwijzen we je graag door naar een van onze partners. Zij weten alles van de verschillende systemen en helpen je bij het maken (en implementeren) van het systeem dat bij jou past. Een overzicht van onze partners vind je op onze website.