Menu openen Menu sluiten

Rapporteren

De rapportagemogelijkheden zijn met stip de meest gebruikte functies van ZilliZ. Daarom zijn deze functies zo eenvoudig mogelijk vormgegeven.

In de video op de homepage krijg je een aardige indruk van het lezen of schrijven van rapportages. Wat maakt het zo bijzonder?

  • In één scherm zowel zorginhoudelijk, productie als de eigen urenverantwoording vastleggen (= ambulant boeken)
  • In een groepsrapportage ook alle cliënten uit de groep in beeld
  • Op doelen evalueren zodat je op een later moment eenvoudig, per doel, kan evalueren
  • Zodra jij hebt gerapporteerd is het gelijk beschikbaar voor ouders, mits jij dat natuurlijk wilt

Vraag gerust een referentie zodat een bestaande ZilliZ gebruiker iets kan vertellen over de eenvoud van implementatie en het gebruik