Menu openen Menu sluiten

Kwaliteitssysteem

Landmerc+ biedt diverse oplossingen om de kwaliteit aantoonbaar te borgen. ZilliZ ondersteunt daarin op verschillende manieren. Denk hierbij aan zaken als:

  • Uniform gebruik van formulieren
  • Centrale plek om meldingen van incidenten op te slaan (en terug te vinden!)
  • Altijd de laatste versie van het kwaliteitshandboek op één plek
  • Alarmering wanneer een zorgplan (dreigt) te verlopen
  • Protocollen en procedures op elke plek beschikbaar

Onze klanten werken met o.a. onderstaande kwaliteitslabels en gebruiken ZilliZ om onderdelen daarvan te borgen in de organisatie:

  • HKZ / HKZ kleinschalige zorg
  • ISO (diverse varianten)
  • Kwaliteit laat je zien
  • Hart voor Zorg
  • Kiwa