Menu openen Menu sluiten

Kwaliteitssysteem

ZilliZ biedt diverse oplossingen om de kwaliteit aantoonbaar te borgen op verschillende manieren. Denk hierbij aan zaken als:

 • Uniform gebruik van formulieren
 • Eenvoudig proces voor incidentmelding en handige overzichten t.b.v. analyse of rapportage
 • Altijd de laatste versie van het kwaliteitshandboek op één plek
 • Alarmering wanneer een zorgplan (dreigt) te verlopen
 • Automatische controle compleetheid van cliëntdossiers
 • Protocollen en procedures op elke plek beschikbaar

Onze klanten werken met o.a. onderstaande kwaliteitslabels en gebruiken ZilliZ om onderdelen daarvan te borgen in de organisatie:

 • HKZ / HKZ kleinschalige zorg
 • ISO (diverse varianten)
 • Kwaliteit laat je zien
 • Kiwa
 • Etc.

Als je ondersteuning nodig hebt bij het verkrijgen of behouden van een kwaliteitslabel, dan kunnen wij je daarbij helpen. Klik hier voor meer informatie.