Wat zijn de kosten voor de VECOZO koppeling?

Sinds 2015 verlangt een toenemend aantal gemeenten van de zorgaanbieder dat toewijzingen en declaraties via VECOZO lopen. Deze berichten moeten voldoen aan de i-standaard (bijv. iWMO of iJW). De zorgaanbieder heeft daarvoor berichtenservice-software nodig.
Via een speciale koppeling worden declaraties uit het ZilliZ systeem automatisch omgezet naar een elektronisch bericht en doorgestuurd naar VECOZO.

De kosten hiervoor zijn:

  • Maandelijks tarief per AGB-code
  • Eenmalige installatie- en inrichtingskosten
  • Bij starten met WLZ-ZIN cliënten verplichte training
  • € 62,50
  • € 250,–
  • €150,–

ZilliZ heeft een alternatief tegen lagere of geen kosten, maar met meer handwerk. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de ZilliZ berichtenapp.