Menu openen Menu sluiten

Dennis Buis

Parkub

Parkub, een kleine stichting voor woonbegeleiding, mentorschap, werkbegeleiding en financiën, bestaat nu ruim 1 jaar en groeit gestaag. We vinden het belangrijk dat iedereen op zijn/haar eigen manier mee kan doen in de maatschappij  (PARticipatie). Wij zijn veelzijdig (net als een KUBus) in onze ondersteuning en leveren maatwerk

Voor ons is het vanzelfsprekend dat daar een toegankelijke, overzichtelijke en een makkelijk werkbaar administratiesysteem bij hoort. Dit hebben we gevonden in ZilliZ. ZilliZ past in onze vraag van veelzijdigheid én in alles wat wij belangrijk vinden. Begeleidingsplannen, Doelen, Incident meldingssysteem, Rapportage zijn hier enkele voorbeelden van. Deze hebben we op onze eigen manier met behulp van de tools van ZilliZ ontwikkeld.

Door de koppeling met VECOZO is het – mits alles goed is ingeregeld- een relatief eenvoudige manier om de declaraties te versturen.

De stap die we nu rond de zomer gaan nemen, is het systeem toegankelijk maken voor onze deelnemers. Zij kunnen dan direct meekijken en meelezen. Dit past bij onze manier van werken: transparant zijn.

Overige ervaringen

"Open, eerlijk en transparant…waar Stichting Connect ook voor staat! lees meer

"Het gebruik van ZilliZ heeft mijn leven en dat van onze medewerkers een stuk aangenamer gemaakt. Voorheen deed ik alles handmatig in excel-overzichten en nu gaat alles in één keer. Geweldig! lees meer

"We hebben een mooi palet aan diverse zinvolle activiteiten voor een diverse groep deelnemers. lees meer

"Iedere collega heeft toegang tot de cliënten die hij/zij begeleidt en kan zo perfect nagaan en bijhouden hoe het met een cliënt gaat en hoe de zorg verloopt. lees meer

"ZilliZ past in onze vraag van veelzijdigheid én in alles wat wij belangrijk vinden. lees meer

"De onderliggende ketengedachte sluit goed aan bij het Present netwerk met bijna 70 zelfstandig opererende stichtingen. lees meer

"Ik noem Vereniging het Helmgras als voorbeeld van hoe het moet. Zij waren de eerste waarbij de facturatie goed ging lopen, dankzij ZilliZ. lees meer

"De nieuwe ontwikkelingen en toevoegingen aan ZilliZ zijn fijn, we gebruiken het iedere dag weer met plezier. En lijken voor ons gevoel ook steeds meer functionaliteiten te kunnen combineren. Super! lees meer

"Wat ben ik toch blij dat ik, enkele jaren geleden alweer, jullie bedrijf heb gevonden! Wederom super bedankt voor de hulp. Het inregelen van VECOZO is dan nu eindelijk gelukt! lees meer

"Ik ben blij zoals we de administratie hebben neergezet. En dat is mede namens ZilliZ, want dat is echt een mooie tool voor continuïteit in onze zorg! lees meer